INOVACIJOS ŠVIETIMUI IR VERSLUI

 

VšĮ Inovacijų vystymo centras

 

Mes teikiame inovacijų diegimo paslaugas ir veikiame žinių, visuomenės, švietimo, socialinėje, verslo, IT ir telekomunikacinių technologijų bei kitose srityse.

 

KUO GALIME BŪTI NAUDINGI VEIKLOS PASAULIUI?

 

*Mes ieškome ir diegiame naujoves verslo, švietimo, mokslo ir kitose srityse.

*Teikiame paramą organizacijoms, dalyvaujant tarptautinėse ir nacionalinėse inovacijų programose, projektuose ir renginiuose.

*Organizuojame konferencijas, seminarus, paskaitas inovacijų diegimo ir vystymo klausimais.

*Konsultuojame inovacijų diegimo klausimais.

*Konsultuojame pagal ISO standartą.

*Konsultuojame kokybės vadybos organizacijoje klausimais.

*Vykdome rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimus.

*Rengiame paraiškas ES finansavimui gauti ir teikiame ES finansuojamų projektų administravimo paslaugas.

*Rengiame verslo planus įmonėms ir organizacijoms.

*Rengiame organizacijų strateginio vystymo projektus.

*Rengiame investicinius projektus.

*Rengiame galimybių studijas.

*Rengiame ir tvarkome dokumentaciją pagal LR ir ES norminių aktų reikalavimus.

 

UŽSIIMAME ŠIOMIS VEIKLOS RŪŠIMIS:

 

*Suaugusiųjų ir kitu, niekur kitur nepriskirtu, švietimu.

*Rinkos tyrimais ir viešosios nuomonės apklausa.

*Konsultacine verslo ir valdymo veikla bei kita, niekur kitur nepriskirta, verslo veikla.

*Gamtos, inžinerijos, socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniais tyrimais ir tiriamąja veikla.

*Duomenų apdorojimu ir veikla, susijusia su duomenų bazėmis.

*Kitos programinės įrangos naudojimo konsultavimu ir tiekimu

*Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla bei konsultacijomis mokesčių klausimais.

*Knygų, laikraščių, žurnalų, periodinių leidinių,

garso įrašų, programinės įrangos ir kita leidyba.

*Laikraščių ir kitu, niekur kitur nepriskirtu, spausdinimu.

 *Knygų įrišimu.

*Parengiamąja spaudinio veikla.

*Pagalbine, su spausdinimu susijusia, veikla.

*Garso, vaizdo įrašų, kompiuterinių laikmenų tiražavimu.

*Knygų, laikraščių ir raštinės reikmenų mažmenine prekyba.

 

Mes džiaugiamės galėdami dirbti Jums!